O pracowni

Pracownia Ikon pw. św. Mikołaja Cudotwórcy jest pracownią wykonującą ikony zgodne z kanonem i tradycją Cerkwi Prawosławnej.

Nasza pracownia ma charakter rodzinny. Mąż zajmuje się prowadzeniem sklepiku z materiałami dla ikonografów, a ja prowadzę zajęcia w pracowni.

Ikonografią zajmuję się od 2008 roku. Edukację swą w głównej mierze opierałam na samokształceniu oraz nauce pod kierunkiem Mistrzów Anny Golubkowej i Dmytra Kotowskiego z moskiewskiej szkoły ikonograficznej „Sofia”, Anthoniego Gunina, a przede wszystkim mojego męża Bogusław Andresa.

W pracy z ikonami wykorzystuję techniki tempery żółtkowej, kazeinowej czy enkaustyki. Na nowo odkrywam dawne receptury i adaptuje do możliwości dzisiejszych czasów.

Wiele receptur, jak choćby receptura na medium enkaustyczne jest mojego autorstwa.

Staram się by w mojej pracy dawne tradycje rzemieślnicze wiodły prym nad nowymi mediami takimi jak „akryl”. Daje to nie tylko dużą satysfakcję, ale gwarancje dobrze spełnionej misji, jaką jest przekazywanie wiedzy na temat malarstwa ikonograficznego.