„Ikona jest manifestacją racjonalności świata, zwłaszcza świata ponadzmysłowego, jest objawieniem wiary w życie człowieka po śmierci. Ikona jest tak „skonstruowana”, by człowiek, patrząc na obraz, odkrywał racjonalność i dobro świata, jego pochodzenie od Boga, uzmysławiał sobie zwycięstwo nad śmiercią, pokonanie zła i grzechu, aby to przeżycie harmonii i pokoju wprowadzało ład w w jego wewnętrzne życie, a następnie w życie społeczne. Egzystencja w tym świecie jest pełna cierpienia, lęku przed śmiercią i doznania zła, które niweczą w człowieku wiarę w dobro świata i Boga. Ikona ma tę wiarę odnawiać.”

Anna Palusińska „Filozofia ikony u Teodora Studyty i Nicefora” (2007)