Czasem rożne rzeczy znajdują się na „stole pozłotniczym”. Posiadanie dzieci zobowiązuje.